Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Proiect Incluziune prin toleranță, joc si artă!, cod 2019-EY-PICR-0001, finanțat în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021

Incluziune prin toleranță, joc și artă!

Proiect Incluziune prin toleranță, joc si artă!, cod 2019-EY-PICR-0001, finanțat în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE  Mecanismul Financiar 2014-2021

Parteneri proiect

Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Școala Gimnazială Pr. Gheorghe Săndulescu, comuna Dragomirești

Școala Gimnazială, sat Izvoare, comuna Bahna

Școala Gimnazială Ion Creangă, oraș Târgu-Neamț

Școala Gimnazială Costache Negri, municipiul Roman 

Școla Profesionala, comuna Valea Ursului

Obiectiv 1

Dezvoltarea competențelor în domeniul educației incluzive ale celor 63 profesori care lucrează cu copii romi

Obiectiv 2

Îmbunătățirea atitudinii celor 105 părinți romi și neromi privind antidiscriminarea prin informare/formare/consiliere

Obiectiv 3

Dezvoltarea competenței cheie de sensibilizare și exprimare culturală prin prezentarea creativă a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de domenii, precum muzica, literatura, sportul, artele vizuale și ale spectacolului ale celor 280 elevi romi si neromi

Obiectiv 4     

Dezvoltarea a 3 curricule opționale referitoare la mediul multicultural și incluziune și a 3 materiale inovatoare

Despre proiect

Proiectul Incluziune prin toleranță, joc si artă! își propune dezvoltarea conceptului de incluziune școlară prin stimularea participării la educaţie a copiilor romi, cu sprijinul părinților și al profesorilor. Disponibilitatea din ce în ce mai scăzută a elevilor de a participa cu interes la activităţi reprezintă o problemă. Elementele vizibile ale acestui fenomen sunt absenteismul, părăsirea timpurie a scolii, rezultatele slabe pe parcursul anului școlar și la examenele finale. Nevoile de formare ale cadrelor didactice din cele 5 școli partenere sunt legate de adaptarea deficitara a demersului didactic la particularitățile psiho-sociale ale elevilor, în vederea gestionării situației elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, in vederea minimizării ratei de abandon școlar și analfabetism funcțional.
Școlile implicate în proiect sunt din mediul urban și rural. Ele au o trăsătură comună: număr mare de elevi de etnie romă, ale căror familii constituie un grup etnic minoritar, tânăr și deosebit de sărac, ce se confruntă cu excluziunea pe piața muncii și a anumitor servicii. Astfel, principalele dificultăți întâmpinate sunt: lipsa cunoștințelor și a experienței în ceea ce privește educația interculturală și “exploatarea” diversității elevilor din cadrul școlii; lipsa unor resurse pentru a dezvolta programe și acțiuni de calitate pentru a sprijini minoritățile și în mod specific comunitatea romă; prejudecăți și neîncredere reciprocă între școli și comunitatea romă, astfel că unii romi văd școala ca pe un “teritoriu străin”, care nu le este familiar. Aceste școli au o relație slabă cu părinții romi, ceea ce are un efect direct asupra percepției părintelui în ceea ce privește școala, precum și asupra lipsei lor de cunoaștere și informare în legătură cu oportunitățile și avantajele unei educații continue pentru copiii lor.

REZULTATE

Educație incluzivă. Profesorul – agent al schimbării

Activități de formare pentru profesorii care lucrează cu elevi romi cu tema: Educație incluzivă, Profesorul – agent al schimbării, precum și ateliere de lucru în vederea conceperii de produse intelectuale (CDȘ-uri - DIVERSITATEA, SURSĂ SI RESURSĂ, GRĂDINIȚA PENTRU TOȚI, INCLUZIUNE PRIN TOLERANȚĂ, JOC ȘI ARTĂ și materiale inovatoare – caietele de lucru pentru învățământul preșcolar PRIETENI... ÎN GRĂDINIȚA PENTRU TOȚI! și pentru învățământul primar - MIC, DAR TOLERANT!, respectiv un ghid de bune practici STRATEGIA DE MANAGEMENT AL DIVERSITĂȚII);

ȘCOALA PĂRINȚILOR

Activități de învățare/ conștientizare organizate pentru părinții romi și neromi împreună - ȘCOALA PĂRINȚILOR;

TABĂRA DE WEEKEND - EDUCAȚIE PRIN JOC ȘI ARTĂ

Activități de conștientizare privind incluziunea socială, organizate pentru elevii romi și neromi împreună - TABĂRA DE WEEKEND - EDUCAȚIE PRIN JOC ȘI ARTĂ – organizate în 4 serii, pentru nivelul preșcolar, primar, gimnazial;

IMPACT

 Beneficiari direcți (participanți)

Imbunătățirea competențelor profesionale și personale ale profesorilor, schimbarea atitudinii privind incluziunea socială a elevilor/părinților romi și neromi;

Beneficiari indirecți (ceilalți elevi, părinți, profesori)

Creșterea motivației de implicare în activități si schimbare de atitudine, aspect observat prin chestionare aplicate elevilor, îmbunătațirea frecvenței la școală (statistici), a abilităților sociale și a rezultatelor școlare (statistici);

Organizații:

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț și școlile partenere: creșterea capacității de a declanșa schimbări în ceea ce privește incluziunea, evitarea stigmatizării romilor prin susţinerea interacţiunii şi cooperării dintre romi şi neromi, adaptarea curriculei pentru a reliefa contextele culturale ale comunităţilor de romi și utilizarea materialelor de învăţare relevante pentru nevoile elevilor romi;

Comunitate

Mai multa deschidere/ sinergie, activități mai numeroase și mai eficiente in beneficiul comunităților locale; îmbunatățirea imaginii școlilor și a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, ca instituție reprezentativă pentru învățământul nemțean în comunitate, îmbunătăţirea imaginii negative pe care o au romii prin intensificarea interacţiunilor dintre romi şi neromi pentru a obţine un nivel de înţelegere reciprocă.

Contact

+40233214860
office@isjneamt.ro
Strada Locotenent Drăghiescu Nr. 4A, Piatra Neamț
http://www.isjneamt.ro/site/

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

FINANCED THROUGH THE EEA GRANTS 2014-2021
EDUCATION, SCHOLARSHIPS, APPRENTICESHIPS AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME IN ROMANIA

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

© Realizat de Malgrande Solutions 2021
Soluții în educație